Jeden vstup do fitness a funkční zóny:  200Kč

Jeden vstup na skupinovou lekci:           150Kč